23


23.-Worden de ondernemers niet vergeten in Essen?

Nee, zeker niet. De volgende jaren gaan we verder met de uitbreiding van de Rijkmaker, aan de overkant van de Postbaan. Onlangs hebben we het mooie fietspad aangelegd langs de Nieuwmoersesteenweg naar de Rijkmaker. Ook de dienst Lokale Economie blijft behouden, zodat de ondernemers in het gemeentehuis efficiënt worden geholpen. Op de Rijkmaker trachten we het parkmanagement verder uit te breiden. In het centrum van de gemeente zorgen we voor meer parkeerplaatsen en we moedigen ook de winkeliers aan om er zich te vestigen.