22


22.-Gezondheid is een belangrijk thema. Hoe vult Essen dat in?

 

Het groene karakter zorgt daar alvast voor. Een ecologisch bewust beleid, bv. door pesticidenvrij te werken, maakt de gemeente ook gezonder. Verder investeren we in de polykliniek, en maken we er een “gezondheidshuis” van, waar velen terecht kunnen als antenne van Klina. Een rustige wandeling maken in het kloosterdomein aan de Rouwmoer is daarnaast ook gezond! Bovendien ondertekende ons gemeentebestuur recent het Charter van de Gezonde Gemeente. Met allerlei initiatieven zal een beleid worden gevoerd ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.