20


20.-Levenslang leren is overal aan de orde. Ook in Essen?

 

We hebben in Essen het geluk dat de vzw Tatteljee een prachtig aanbod aan cursussen inricht. Velen honderden inwonersmaken daarvan gebruik. De hele planning en organisatie rust echter op de schouders van vrijwilligers. Om de vereniging duurzaam te ondersteunen, zal de gemeente voortaan € 20.000 per jaar aan de vzw Tattteljee subsidiëren. Zo kan het Tatteljee een professional in dienst nemen die de vrijwilligers ondersteunt.