19


19.-Wat gebeurt er met de steun aan het verenigingsleven? 

 

Die blijven we behouden op hetzelfde hoge niveau. De subsidies blijven dus, ondanks de besparingen elders. Door de buurtcomités uit de subsidiepot te halen, zullen de échte socio-culturele verenigingen zelfs meer middelen krijgen. De uitleendienst blijft ook behouden en de Oude Pastorij zal worden uitgebaat door de vzw Kobie waardoor die dus niet in de commerciële sfeer komt. Op de nieuwe website komt er een “vrijwilligersdatabank”, zodat bv. nieuwe inwoners sneller de weg gaan vinden naar verenigingen. Binnen de gemeente komt er een volwaardig evenementenloket, zodat de uitleendienst en allerlei paperassenwerk wordt gecentraliseerd, wat eenvoudiger wordt voor organisatoren.