18


18.-Voorgaande jaren werd het groenonderhoud fors verbeterd. Wordt daar nu in bespaard?

 

Nee, integendeel. Omdat we niet meer mogen werken met pesticiden, zal het wel moeilijker worden om hetzelfde hoge niveau aan te houden. Door echter te investeren in  nieuw materiaal en extra werkuren uit te trekken voor groenonderhoud (kost van € 100.000 extra per jaar), proberen we het openbaar domein netjes te houden. Daarnaast zullen we extra communiceren over het bermbeheer. Immers, sommige inwoners kunnen op het eerste gezicht denken dat opschietend groen te wijten is aan een gebrek aan onderhoud, maar niets is minder waar. We voeren bewust een ecologisch bermbeheer, maar dit is gebonden aan wettelijke regels. De vest rondom de Oude Pastorij zal ook worden opgewaardeerd, door de rommel op te ruimen en het geheel tot een levendige waterpartij te transformeren. Er komt daar in de buurt ook een mooie beeldentuin en een “stoer-natuurlijk” speelplein.