17


17.-We hoorden dat in Vlaams-Brabant kerken zullen sluiten. Is dat ook in Essen het geval?

 

Momenteel is daarvan nog geen sprake. Het Antwerpse bisdom is nog niet zo ver dat er onmiddellijk parochies samengaan en kerken gesloten worden. De kerkgebouwen worden betaald door de kerkfabrieken, maar de financiële tekorten van deze kerkfabrieken worden gedekt door de gemeente. Deze regeling dateert nog van een wet van Napoleon. Met de kerkfabrieken werd afgesproken om zuinig met het geld om te gaan en gelukkig zijn de kerken in Essen in relatief goede staat. De tekorten op het budget van de kerkfabrieken zijn dan ook grotendeels terug te brengen op de intrestlasten van investeringen in het verleden. Daarop kan uiteraard niet bespaard worden. Leningen moeten immers afbetaald worden.