14


14.-Waarom worden de bibliotheekfilialen gesloten?

 

We kiezen ervoor om te focussen op de hoofdbib in Essen-centrum en die verder uit te bouwen tot een moderne bibliotheek met veel dienstverlening (gebruik van e-book, …). Om daar ten volle in te kunnen investeren, is het niet langer wenselijk om geld te blijven steken in de kleine filialen. De afstanden tot de centrale bib zijn immers niet van die aard dat ze niet overbrugbaar zijn. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om boeken aan huis te brengen voor hen die zich niet kunnen verplaatsen.