1


1.-Verkeersveiligheid lijkt wel hét speerpunt voor de volgende jaren?

 

Jawel. We gaan door op het elan van de voorbije periode: het fietspad langs de Nieuwmoersesteenweg is een groot succes en na vele jaren van voorbereiding zijn ook de werken aan de Moerkantsebaan gestart. De volgende jaren blijven we verdergaan: de Watermolenstraat en Over d’Aa krijgen een geheel nieuwe inrichting én nieuwe riolering en ook de Kammenstraat wordt opnieuw aangelegd. Fietsers moeten beter over het Heuvelplein kunnen rijden. Het fietspad langs de Huybergsebaan wordt verlengd en de Steenovenstraat wordt verbeterd voor de zwakke weggebruikers. We ijveren ervoor dat we ongeveer 5km extra fietspaden kunnen aanleggen! Door de invoering van snelheidszones zal het voor de auto’s duidelijker zijn welke maximumsnelheid er geldt.  Tot slot worden ook de voetpaden worden aangepakt en aan meerdere zebrapaden zal er puntverlichting worden geïnstalleerd.